Ryhmäpuheenvuoro: Välskärinkatu 4:n asemakaava

29.5.2023

Henri Kontkin, kaupunginvaltuutettu ja kaupunkikehityslautakunnan jäsen
Henri Kontkin, kaupunginvaltuutettu ja kaupunkikehityslautakunnan jäsen

"Hyvät valtuutetut ja kokousta seuraavat.

Viime vuonna hyväksymämme ja paraikaa rakennettavan Myllytien kutomotontin taiteilijatalohankkeen alue saa täydennystä, kun sen vieressä olevan Kaksosten tontin asemakaava on tänään valtuuston käsiteltävänä.

Välskärinkatu 4:n asemakaavalla mahdollistamme huonossa kunnossa olevien, 1960-luvulla rakennettujen Kaksosten talojen korvaamisen kolmella uudella 5-kerroksisella asuinrakennuksella.

Kaavahankkeella tuotetaan alueelle monipuolisia, laadukkaita asumisvaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin. Laadukkaaseen asumiseen liittyvänä yksityiskohtana jokaiseen tulevaan asuntoon rakennetaan oma kunnon parveke. Viitesuunnitelmien perusteella rakennuksiin arvioidaan valmistuvan yhteensä 102 asuntoa, joista noin kolmannes on suunniteltu toteutuvan perheasuntoina (3 huonetta tai enemmän käsittävänä huoneistona).

Kokoomuksen valtuustoryhmän mukaan Välskärinkadun kaavahankkeen mukainen täydennysrakentaminen on järkevää, sillä tässäkin tapauksessa rakennusten korvaaminen lisää niin asukkaiden hyvinvointia kuin asumisturvallisuuttakin. On kuitenkin muistettava, että Järvenpään on otettava huomioon historiallisten kerrostumien ja luonnon kunnioittaminen kaupunkikuvan kehittyessä.

Me kokoomuslaiset olemme pitäneet tärkeänä asiana, että täydennysrakentamisessa otetaan aina huomioon kunkin kaavahankkeen vaikutukset jo olemassa olevaan kaupunkiympäristöön. Vaikka kaavojen käsittely joskus pitkittyisikin, on pitempään hiotussa kaavassa lopulta otettu huomioon yhä useampi kehitysehdotus ja -idea. Tällöin se on myös kaavahankkeena laajemmin valmisteltu ja eri näkökulmia huomioiva.

Hankkeen aiemmassa käsittelyssä Järvenpään kaupunkikehityslautakunnassa on kiinnitetty huomiota niin Välskärinkadulle tulevaisuudessa sijoittuvan kerrosalan määrään, alueen lähiluontoon ja puustoon sekä myös kaavahankkeen sijoittumiseen arvokkaan Cooperin huvilan ympäristöön ja läheiseen pien- ja rivitaloasutukseen.

Välskärinkadun kohdalla kaavahanke on käsittelyprosessin aikana muotoutunut alueen luonteeseen sopivammaksi kuin alkuperäiset esitykset. Näin on sovitettu mielestämme onnistuneesti täydennysrakentamista osaksi Myllytien ja Välskärinkadun lähiympäristöä.

Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaakin nyt käsiteltävänä olevan Välskärinkatu 4:n asemakaavan hyväksymistä."

Puheenvuoro on valtuutettu Henri Kontkinin kokouksessa 29.5.2023 esittämä.