Tervetuloa Järvenpään Kokoomuksen sivuille!

Kokoomus haluaa kehittää kotikaupunkia suurella sydämellä.
Meille on tärkeää luoda hyvinvointia kaikenikäisille kuntalaisille, erilaisille perheille ja huolehtia palveluiden laadukkaasta järjestämisestä. Haluamme vahvistaa yritysten toiminnan ja työpaikkojen luomisen edellytyksiä. Talouden hoitaminen vastuullisesti on erityisen lähellä sydäntämme. Pidämme hyvää huolta ympäristöstä ja luonnosta sekä arjen turvallisuuden luomisesta.

AJANKOHTAISTA:

8.10.2021

Järvenpään Kokoomus haluaa säilyttää Mankalan koulun sekä vaatii Anttilan tilanahtauden pikaista ratkaisemista

Järvenpään Kokoomuksen edustajat ovat tutustuneet perusteellisesti suunnitelmiin Järvenpään kouluverkon mahdollisista uudistamisista. Järvenpään Kokoomus ry ja kokoomuksen valtuustoryhmä antavat uudistussuunnitelmista seuraavan yhteisen kannanoton.

Pohjois-Järvenpään lapsimäärän pienenemiseen on varauduttava

Tämänhetkisten väestöennusteiden mukaan pohjoisen Järvenpään lapsiluku saattaa vähentyä tulevina vuosina. Väestöennusteiden laatiminen on haastavaa, joten ne on otettava suuntaa-antavina. Kokoomus näkee parhaina ratkaisuina tarvittaessa muuttaa Haarajoen koulu kaksisarjaisesta yksisarjaiseksi (vaikutus noin 150 oppilaspaikkaa) sekä Mankalan koulun muuttaminen kolmisarjaisesta kaksisarjaiseksi (150 oppilaspaikkaa). 

Näihin ratkaisuihin tulee mennä vain, mikäli lapsimäärät vähenevät. Kokoomus haluaa korostaa sitä, että alueella oleva hyvä ja toimiva koulu on myös alueen markkinointitekijä, joka lisää asuntojen houkuttelevuutta lapsiperheille, mikä voi lisätä lasten määrää yllättävänkin paljon. 

Mankalan koulu on säilytettävä ja peruskorjattava

Mankalan koulu on tärkeä osa Järvenpään kouluverkkoa ja hyvin tärkeä pientalovaltaisen alueen pito- ja vetovoimatekijä. Kokoomus kannattaa koulun säilyttämistä sekä peruskorjaamista muutaman vuoden sisällä. Mikäli oppilasmäärä alueella vähenee selvästi, voidaan harkita koulun kaksisarjaistamista. 

Anttilan koulun tilanahtaus on ratkaistava pikaisesti

Vuoden 2022 investointiohjelmaan on otettava Anttilan koulun vakavan tilanahtauden korjaaminen mahdollisimman nopeasti joko aloittamalla koulun uudissiiven korjaaminen tai moduulitilaratkaisulla. 

Mestaritoiminnalta saadun arvion mukaan uudissiipi on korjattavissa, mikä olisi toivottavaa. 

Joka tapauksessa oppilaat ovat toimineet kohta kolme vuotta liian niukoissa tiloissa. Uudissiiven remontti jätettiin kesken noin vuosi sitten, mikä oli virhe. Korjaamista tulee nyt jatkaa pikaisesti olettaen, että tilat ovat korjattavissa. 

Moduuliratkaisu olisi vaihtoehdoista joustavin ja muunneltavissa mikäli oppilasmäärä alueella vähenee voimakkaasti. Moduulia voisi hyödyntää tällöin toisaalla, koska moneen pohjoisen alueen koulun oppilasmääräennusteeseen liittyy epävarmuustekijöitä.

Selvityksiin on saatava mukaan arvioita oppilasvirtojen ohjauksesta

Kouluverkkoselvityksen merkittävimpänä puutteena raportista puuttuvat kaikki arviot oppilasvirroista, mistä päin kaupunkia lapset tulevat mihinkin kouluun. Kouluverkkoselvityksiin on saatava myös näkemys, miten oppilasvirtoja ohjataan, mikäli kouluverkkoa muutetaan.

Myös pitkänajan suunnitelma tässä yhteydessä on tarpeen, jotta palveluverkkoon mahdollisesti tulevat muutokset 30-luvulla olisivat jo nyt vaihtoehdoissa mukana.

Talouden luvut ovat tärkeitä

Kouluverkkosuunnitelman laskelmissa on arvioitu joko koulujen sulkemisilla tai osittaisilla purkamisilla saavutettavan vuotuisia säästöjä joitain satoja tuhansia euroja. Säästöt olisivat näiden laskelmien mukaan kohtuulliset, mutta kokoomus painottaa laskelmien puutteellisuutta. Laskelmissa ei ole huomioitu sitä kuinka runsaasti poistuviksi ehdotettuja koulutiloja kuten Mankalan koulua käytetään esimerkiksi harrastusliikunnassa sekä muussa iltakäytössä. Edelleen laskemissa ei ole huomioitu tulevia mahdollisia koulujen rakentamistarpeita kuten Ainolan koulun rakentaminen tai Kartanon koulun laajennuksen suuruus. Nykyisten koulujen säästäminen säästää tulevista investoinneista, mikä olisi tullut huomioida. 

Kustannustehokas, hyvin hoidettu, joustava ja eheä kouluverkko mahdollistaa kouluverkon palvelukyvyn ja vaikuttaa myönteisesti lasten ja vanhempien hyvinvointiin.

Kaupungin hiilipäästötasettakin on arvioitava

Kokoomus suhtautuu myönteisesti rakennusten elinkaaren pidentämiseen, minkä merkitys on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ilmastonmuutoksen uhan myötä. Kaupungilla on kunnianhimoiset tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä: rakennusten elinkaarien pidentäminen on tehokkaimpia keinoja kohti näitä tavoitteita.

Kokoomus on 0-version kannalla

Järvenpään Kokoomus on ns. nollaversion kannalla eli nykyinen kouluverkko pidetään ennallaan. Sinänsä ratkaisu ilman muutoksia ei kokonaan liene mahdollinen, koska Haarajoen tai Mankalan koulussa oppilasmäärä saattaa pienentyä. Tätä arviointia tulee tehdä nyt puuttuvalla oppilasvirtojen arvioinnilla ja puuttua tähän esimerkiksi joustavilla moduulitilaratkaisuilla. Myös kuntalaiskyselyn tulokset puhuvat nykytilanteen säilyttämisen puolesta.

Lisätietoja: 

Tiia Östberg, puheenjohtaja Järvenpään Kokoomus ry p. 045 279 4748

Tuija Kuusisto, puheenjohtaja Järvenpään Kokoomuksen valtuustoryhmä, p. 040 715 2076


Järvenpään kokoomusta voit seurata niin Facebookissa, Twitterissä kuin Instagramissa.

Tämän vuosikymmenen kuusi kohtalonkysymystä ovat korona, kestävä kehitys, koulutus, kasvu, kansainvälisyys ja kaupungistuminen. Me kokoomuksessa lähdemme siitä, että kaikki ongelmat ovat ratkaistavissa kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla. Tutustu tämän vuosikymmenen tavoiteohjelmaamme ja lähde mukaan tulevaisuustalkoisiin.

Kuvassa iloista Järvenpään kokoomuksen kampanjointia vuodelta 2017.