Ryhmäpuheenvuoro: Talousarvion 2023 muuttaminen

29.5.2023

Willem van Schevikhoven, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Willem van Schevikhoven, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

"Herra puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, hyvät kokousta seuraavat,

Muutama sana kuluvan vuoden talousarvion muutoksista. 

Monivuotinen kehys, sen ylitysten ja alitusten seuraaminen sekä määrärahasiirrot ovat Kokoomuksen ryhmässä aiheuttaneet ajoittain keskustelua.

Eniten keskustelua on herättänyt niin kutsutun rullaavan budjetin seuraaminen. Osana monivuotista talouskehystä olemme siirtämässä vuoden 2022 alituksia ja ylityksiä tuleville kausille. Talousarviota tehdessämme eivät menneiden vuosien ylitykset tai alitukset ole saaneet kovin suurta roolia tai tulleet näkyviksi.

Eteenpäin katsova pitkäjänteinen ja monivuotinen kehys on kauaskantoinen ja siinä valossa erinomainen työkalu. Toisaalta sen sisäänrakennettu heikkous on sen tarjoama siirtomahdollisuus. Ajoittain Kokoomus on nostanut keskusteluun myös niin sanotun seitsemän vuoden kehyksen, jossa katsotaan kuluvan ja kolmen seuraavan vuoden lisäksi myös kolmea mennyttä vuotta. Kumuloituessaan historiavuodet antavat suuntaa ja perspektiiviä sekä suoran matemaattisen kaavan ylitysten ja alitusten siirrolle.

Taloussuunnittelun nykytilaa kannattaa tasaisin väliajoin arvioida ja kehittää. Järvenpään kaltainen kasvava ja vetovoimainen kaupunki ansaitsee parhaat mahdolliset työkalut niin päättäjille kuin henkilöstöllekin. Onkin ollut perusteltua pohtia, ja toisaalta pyrkiä varmistamaan, että aina uutta talousarviota tehdessämme eivät edellisten vuosien ylitykset tai alitukset jää pois, vaan aidosti siirtyvät, kuten nyt tehdään. 

Kiitämme viranhaltijoita siitä, että ylitysten ja sopeutustavoitteiden siirtäminen tehdään näkyväksi ja selkeäksi niin käyttötalouden kuin investointienkin osalta.

Liekö koskaan valtuustossa todettu talouden olevan täysin ennustettavissa ja erinomaisessa suunnassa. Ei tälläkään kertaa. 12 kuukauden Euribor hipoo neljää prosenttia. Osana talousarviomuutosta nostammekin arviomme korkokuluista 2,9 miljoonasta 6,1 miljoonaan euroon. 

Tänä vuonna nautimme melko hyvistä valtionosuuksista, joihin ei tässä pykälässä ole tulossa muutosta. Toisaalta hyvinvointialueiden rahoituksen paine on suuri ja riski meille epäedullisista muutoksista on oleellinen.

Tuloslaskemaosassa arvioitu vuoden 2023 tulos laskee 14,7 miljoonasta 8,6 miljoonaan euroon. Koko 23 -26 suunnitelmakaudelta kumulatiivinen tulos kuihtuu 18,4 miljoonasta 8,9 miljoonaan euroon.

Järvenpään oma toiminta ja talous – pitkälti henkilöstömme ja viranhaltijoidemme ansiosta – on vertailuissa melko hyvällä pohjalla. On totta, että meillä ei ole valtaisaa yhteisöveropohjaa ja viime vuosien erinäiset tuet ja toimintaympäristö ovat näyttäytyneet meille epäedullisina. Ne asiat, jotka ovat meidän käsissämme, on kuitenkin pääsääntöisesti tehty lukujen valossa oikein hyvin.

Työtä talouden tasapainottamisen eteen on edessä. Tarvitsemme paitsi kireää vyötä, myös pohdintaa tulonlähteistämme. Järvenpääläistäkin ajattelua ja teoriaa edustava TOC (Theory of Constraints) haastaa organisaation miettimään sen tavoitteiden – tässä tapauksessa tulojen – suurimman rajoittajan tai kapeikon avartamista. Poislukien veronkorotus, mikä on merkittävin tulojemme kasvun este?

Lopetan puheenvuoroni kiitokseen omasta ja Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta kaupungin henkilöstölle, viranhaltijoille ja kanssapäättäjille. Toimimme ympäristössä, joka muuttuu alati ja ennakoimattomasti. Vahvuutemme kuitenkin on yhteistyö, keskustelu sekä pitkäjänteinen yhteisen edun katsominen pitkälle horisonttiin.

Kiitos."

Puheenvuoro on valtuutettu Willem van Schevikhovenin kokouksessa 29.5.2023 esittämä.