Ryhmäpuheenvuoro: Tilinpäätös 2022

13.6.2023

Willem van Schevikhoven, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Herra puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, hyvät kokousta seuraavat,

Vuoden 2022 tilinpäätöksemme on 3,9 M€ alijäämäinen, kun edellinen vuosi oli reilu 3 M€ ylijäämäinen. Alkuperäinen talousarvio vuodelle 2022 laadittiin 0,1 M€ alijäämäisenä. Tilinpäätös on kuitenkin 13,6 M€ muutettua talousarviota parempi. Suuri vaihtelu kuvaa hyvin ympäristömme nopeitakin muutoksia.

Verotulomme kasvoivat, josta suurin suhteellinen nousu ilahduttavasti (22 %) yhteisöverotuloissa. Myös kiinteistö- ja ansioverotuloissa tapahtui nousua, joka johtuu ainakin osin vuoden 2021 veronkorotuksen jälkivaikutuksista.

Työttömyys on aavistuksen laskenut (21/10,4 -> 22/9,1%)), mutta pitkäaikaistyöttömien noussut (21/37,8 -> 22/40,8). Olemme silti koko maan työttömyystavoitetta (23/7.1%) selkeästi korkeammalla tasolla.

Korkea inflaatio, joka jatkuu voimakkaana, nostaa hintoja. Vaikutukset näkyivät ja näkyvät jatkossakin meillä todennäköisesti pienellä viiveellä, kun kustannukset seuraavat kehitystä. 

Keskeisimmät kysymykset, jotka ovat ilmassa, lienevät taloustilanteen suunta, Venäjän hyökkäys, sekä meille annettuina tulevat ratkaisut ja velvoitteet.

Hyvinvointialueiden rahoituspaine on todellinen, ja se aiheuttaa julkisen rahan jakamiseen, eli valtionosuuksiin painetta. TE-palveluihin saamme lisää rahaa, mutta on meidän vastuullamme tuottaa ne myös talouden näkökulmasta kestävästi.

Taloustilanne on kysymyksistä keskeisin, ja riippuu osin Ukrainan konfliktin tulevaisuudesta. Investoinnit ja talouskasvu seuraavat tyypillisesti vakaata ja kehittyvää markkinaa, jota konflikti haittaa EU-tasolla merkittävästi.

Suurin tragedia on ukrainalaisten ahdinko. Talouden näkökulmasta konfliktin pitkittyminen, tai jäätyminen, on kuitenkin myrkkyä ja hiekkaa talouden koneistossa.

Maailmanpoliittinen kysymys, joka heijastuu myös meihin, on Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen politiikka sekä mm. Taiwanin ja Kiinan väliset suhteet. Nämä tuntuvat kaukaisilta, mutta vaikuttavat meihin maailmantalouden ja siten myös Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin kautta.

Velkaantuminen ja korkokustannusten nousu tuodaan eräänä – osin jo toteutuneena – riskinä esiin. Nousevat korot purevat erityisesti niitä, joilla lainaa on paljon. Vuoden 2022 lopulla konsernilla oli lainaa 10343 € per asukas, yhteensä 472 M€.

Lainaa on, mutta määrän kehitykseen voimme kuitenkin vaikuttaa. Työtä lainamäärän hillitsemiseksi pitää jatkaa niin puolueiden välillä kuin yhdessä henkilöstönkin kanssa.

Kaupunginjohtaja toteaa esipuheessaan, että ”taloutemme paikkaaminen omaisuutta myymällä on tiensä päässä”. Kehittyvän ja vetovoimaisen kaupungin tulovirroissa maan jalostus ja kaupunkirakenteen tiivistys on varmasti jatkossakin, mutta eri roolissa.

Käyttötaloutta omaisuuden myynnillä ei pidä paikata. Sillä tulee rahoittaa uusia hankkeita tai paikata puskureitamme. Mitä parempi liikkumavara meillä on maanmyynneistä huolimatta, sitä paremmin voimme valita minkälaista Järvenpäätä rakennamme, ja tehdä arvovalintoja vuosikymmenten päähän.

Keinoja taloudellisen liikkumavaran kasvattamiseen tulee etsiä jatkossakin. Riippuvuutta omaisuuden myynnistä voi vähentää jatkuvalla tehokkaalla tekemisellä, sekä muita tulojamme lisäämällä. Hyvinvoivat järvenpääläiset, ja yritykset, ovat avain laajempaan veropohjaan. Erityisesti yhteisöveron kertymän ja maksajien määrässä, on kehittämisen paikka. Vaikuttava ja inhimillinen elinkeino- ja työllisyyspolitiikka, sekä sijoittumisen ja menestyksen tuki, on avainasemassa.

Järvenpää on upea kaupunki. Puheissa keskitymme monesti haasteisiin, ja kiitollisuus siitä mitä meillä on, jää vähemmälle huomiolle. Meillä on tehokas oma tuotanto, osaava henkilöstö, rivakasti kehittyvä kaupunki, ja ennen kaikkea vetovoimaa, jonka ansiosta Järvenpää on haluttu kotipaikka. Kehittyivätpä työllisyys ja veropohjakin aivan oikeaan suuntaan.

Haluan kiittää omasta ja Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta viranhaltijoita, henkilöstöä ja luottamushenkilöitä. Vuosi toisensa jälkeen nidotaan tilinpäätöksiin, joihin mahtuu aina uutta ja tuntematonta. Kiitos siitä, että teette yhdessä kanssamme töitä Järvenpään ja järvenpääläisten hyväksi.

Rentouttavaa ja aurinkoista kesää!

Puheenvuoro on valtuutettu Willem van Schevikhovenin kokouksessa 12.6.2023 esittämä.