Ryhmäpuheenvuoro: Arviointikertomus 2022

13.6.2023

Henri Kontkin, kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen varajäsen

"Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Järvenpään kaupungin toiminnasta vuodelta 2022 tarjoaa meille viimeisen katsauksen edellisen kaupunkistrategian ja sen yhteydessä asetettujen tavoitteiden onnistumiseen. Arviointikertomuksessa lautakunta on kiinnittänyt huomiotaan etenkin kaupungin toiminnan kehityskohteisiin. 


Tarkastuslautakunnan raportissa kiinnitetään huomiota huolenaiheisiin, joita tulisi tarkkailla entistäkin kattavammin. Esimerkiksi kustannusten läpinäkyvyys ja tarkkailu, henkilöstön vaihtuvuuden syyt, lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa sekä hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävä kaupungin työ ovat teemoja, joihin kiinnitämme – ja tulemme kiinnittämään – huomiota yhä enemmän. Kaupunkimme on toisaalta myös onnistunut sitouttamaan työntekijöitään oman työympäristönsä suunnitteluun.


Kokoomuksen ryhmässä pidämme tarkastuslautakunnan esittämää huolta tiukasta taloudellisesta liikkumavarastamme aiheellisena. Lautakunta huomioi mielestämme ansiokkaasti esimerkiksi Järvenpään investointitason tasapainottamista sekä tehokkuuden edistämistä hankinnoissa ja sopimuksissa. Koemme ryhmässämme, että Järvenpäällä on edellytykset välttää kriisikuntakriteerien täyttyminen. Uusin kaupunkistrategiammekin peräänkuuluttaa tasapainon löytämistä Järvenpään tulo- ja menovirroissa sekä investoinneissa. 
Arviointikertomuksessa nostetaan esille myös tärkeitä havaintoja palveluidemme tuottamisesta siten, että ne ovat laadukkaita ja oikein kohdistettuja. On tärkeää, että Järvenpää keskittyy hyvinvointiin ja oikea-aikaiseen auttamiseen muistaen myös kaupunkilaisten, henkilöstön sekä luottamushenkilöiden osallistamisen. Näin palveluita kehitetään resurssiviisaasti ja samalla kaupunkilaisten toiveita sekä tarpeita kuunnellen. 


Hyvät valtuutetut, Järvenpään kaupungin arviointikertomus vuodelta 2022 tarjoaa meille kokonaiskuvan kaupungin kehityksestä sekä antaa meille mahdollisuuden arvioida edellisen kaupunkistrategiamme tuloksia. Kertomus osoittaa, että kaupunki on haasteiden keskellä onnistunut monilla tärkeillä osa-alueilla ja luo edellytyksiä tulevaisuuden kehitykselle.
Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa kiittää tarkastuslautakunnan jäseniä heidän ansiokkaasta ja perusteellisesta työstään kaupungin toiminnan arvioimisessa. Saimme tänäkin vuonna huolellisesti laaditun arviointikertomuksen myötä uusia näkökulmia, joista tarkastella kaupungin toimintaa jatkossa. 


Kannatamme valtuustoryhmänä tarkastuslautakunnan toiminnan resursoimista sellaiseksi, että toimintamme valvomiseen saataisiin yhä kattavammat ja pysyvämmät lähtökohdat. Tuemme myös esitystä siitä, että arviointikertomusta käsiteltäisiin esimerkiksi syksyn valtuustoseminaareissa. Näin Järvenpään kehityskohteita voitaisiin tarkastella yhdessä ryhmien kesken.
Tämän käsillä olevan arviointikertomuksen myötä asetamme seuraavaksi tarkastelun kiintopisteen kohti uutta, vuoteen 2030 ulottuvaa strategiakautta."

Puheenvuoro on valtuutettu Henri Kontkinin kokouksessa 12.6.2023 esittämä.