Ryhmäpuheenvuoro: Anni-tädin kylän asemakaava

11.9.2023

Henri Kontkin, kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen varajäsen

"Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut sekä kokoustamme seuraavat,

Tänään olemme käsittelemässä asemakaavaa Anni-tädin kylän alueen kehittämistä varten. Kaavan mahdollistama uusi asuinrakentaminen ei suuntaudu meille tärkeään Vanhankylänniemen niemiosaan, mutta sen lähettyville.

Kokoomuksen valtuustoryhmässä toimme jo kumppanuuskaavoituksen käsittelyn yhteydessä esille näkemyksemme siitä, kuinka Anni-tädin kylän alueen asuinrakentaminen esimerkiksi vanhan terveyskeskuksen paikalle ja alueelle johtavan Stålhanentien varrelle on potentiaalinen elinvoimatekijä koko Vanhankylänniemen alueelle.

Asuminen Anni-tädin kylän alueella tukee näkemyksemme mukaan tulevaisuudessa myös Vanhankylänniemen virkistys- ja matkailukäyttöä. Hyvin toteutetut, laadukkaat pienkerrostalotkin sopeutuvat varmasti alueelle, ja luovat osaltaan tämän kaavan kohdalla korostettua pienkylämäistä yhteisöllisyyttä.

Me kokoomuslaiset jaamme varmasti koko valtuuston kanssa yhteisen näkemyksen Vanhankylänniemen suuresta merkityksestä järvenpääläisille - ja Järvenpään kaupunkikuvalle. Kaavalla mahdollistettavat tulevat uudet kodit sijoittuvat kulttuurihistoriallisesti arvokkaan paikan lähelle, jota vaalimme yhdessä kaikkien järvenpääläisten lähimatkakohteena myös tulevaisuudessa.

Näemme myös positiivisena signaalina sen, että aluetta lähdetään kehittämään näinä poikkeuksellisinakin aikoina. Kulunut vuosi on ollut asuinrakentamiselle hyvin vaikea. Pidämmekin valonpilkahduksena, että Järvenpäästä kotoisin olevan hankekumppanimme Suomen Hyvä Kodin on tarkoitus aloittaa hankkeensa toteutus vielä tämän puolella.

Valonpilkahdus luo toivoa, mutta myös riskit ovat olemassa kohonneiden korkojen ja materiaalikustannusten myötä. Toivomme tietenkin Anni-tädin alueen toteutuvan suunnitelmien mukaisiksi, ja kaupungin edellyttävän toimijoilta huolellisuutta ja riskienhallintaa.

Hankekumppaneiden kanssa onkin varmasti tehty suunnitelmia mahdollisimman vähäisen häiriön aiheuttamisesta Vanhankylänniemen hyödyntämiselle myös rakennustöiden aikana, mutta erityisesti näinä aikoina huolellisuus ja aktiivinen dialogi rakennuttajakumppanien kanssa myös hankkeiden toteutusten aikana on hyvin tärkeää.

Näillä saatesanoilla Järvenpään kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa Anni-tädin kylän alueen asemakaavan hyväksymistä, sillä sen avulla lisäämme myös meille hyvin tärkeälle Vanhankylänniemen alueelle sen ansaitsemaa nostetta ja elinvoimaa. Monipuolistuva alueen käyttö tuo Järvenpäähän samalla uusia asukkaita, jotka toivotamme lämpimästi tervetulleeksi."

Puheenvuoro on valtuutettu Henri Kontkinin kokouksessa 11.9.2023 esittämä.