Ryhmäpuheenvuoro: Työllisyysalueen sopimuksen ja suunnitelman hyväksyminen

9.10.2023

Tuija Kuusisto, kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kokousta seuraavat.

Työllisyys- ja elinkeinopalvelujen siirto kunnille on lähivuosien merkittävin rakennemuutos myös Järvenpäässä. Työpaikka tai työttömyys vaikuttaa merkittävästi meidän jokaisen elämään. Työn merkityksen on tutkitusti väitetty jopa kasvavan heikossa työllisyystilanteessa. Elinkeinopalveluilla voidaan mahdollistaa yrittäjyyttä ja sitä kautta uusia työpaikkoja. Olennaista on saada työllisyys- ja elinkeinopalvelut toimimaan hyvin yhteen.

Työllisyystilanteemme Järvenpäässä on ollut kohtuullinen. Riskinä nähdään työllisyyden nopeakin heikentyminen. Työllisyysalueemme aloittaessa vuonna 2025 työllisyyden heikentyminen voi olla merkittävin haasteemme, johon on hyvä yrittää varautua. Se muodostaa myös riskin kasvaville kustannuksille. Toisaalta työllisyyspalvelujen siirtyminen Keski-Uudenmaan kuntien ohjaukseen sekä työllisyyspalvelujen kiinteämpi liittäminen elinkeinopalveluihin mahdollistaa ehkä aikaisempaa paremmin Keski-Uudenmaan paikallisten olosuhteiden huomioimisen työllisyyden edistämisessä. Järvenpään Kokoomus painottaa, että Keski-Uudenmaan työllisyysalueen on tärkeää solmia hyviä yhteistyösuhteita kaikkien Uudenmaan työllisyysalueiden kanssa. Vuorovaikutus etenkin metropolialueen työllisyysalueiden kanssa on välttämätöntä.

Järvenpään isäntäkuntamallia järjestää työllisyys- ja elinkeinopalvelut on valmisteltu perusteellisesti ja huolellisesti laajassa yhteistyössä. Ilolla voimme todeta näiden ponnistelujen nyt saavuttaneen ensimmäisen merkittävän etapin, kun pääsemme valtuustossa hyväksymään yhteistoimintasopimuksen ja suunnitelman työvoimapalvelujen järjestämisestä. Toiminnan varsinaisesti käynnistyessä vuoden 2025 alusta saanemme myös kohotettua toimitilojemme käyttöastetta. Toimistotilojemme tarvehan on tunnetusti vähentynyt koronavuosien aikana lisääntyneen etätyön johdosta. Pystymme toivottavasti myös hyödyntämään konsernipalvelujemme osaamista myös työllisyysalueen toiminnan mahdollistamisessa.

Järvenpään Kokoomus tahtookin lämpimästi kiittää kaupunginjohtajaa, hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Kristiina Sootsia ja hänen palvelualueensa viranhaltijoita laadukkaasta valmistelusta sekä lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Eemeli Peltosta ja varapuheenjohtaja Laura Virkkusta sekä valtuuston puheenjohtaja Petri Graeffea sopimusneuvottelujen ansiokkaasta loppuun saattamisesta. 

Puheenvuoro on valtuutettu Tuija Kuusiston kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.10.2023 käyttämä.