Puheenvuoro: Arviointikertomus 2022

13.6.2023

Vesa Müller, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

"Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kokousta seuraavat.

Haluan tarkastuslautakunnan puheenjohtajana tehdä muutaman noston vuoden 2022 arviointikertomuksesta sen hyödyntämisestä, sekä tarkastuslautakunnan arviointityön kehittämisestä.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on tuottaa kaupunginvaltuustolle objektiivista arviointitietoa kaupungin toiminnan ja talouden ohjausta ja kehittämistä varten. Tarkastuslautakunta kokoaa arviointityön tulokset vuosittain arviointikertomukseksi, joka käsitellään samassa kaupunginvaltuuston kokouksessa kuin kaupungin tilinpäätös. Uskon, että olemme tänäkin vuonna onnistuneet tuottamaan kaupunginvaltuuston käyttöön tietoa, joka helpottaa tulevaa päätöksentekoa ja kaupungin toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä. Palaute onnistumisestamme ja kehitysehdotukset ovat toki aina tervetulleita.

Toivoisin, että meillä olisi käytössä kaupunginhallituksen vastineet hyvissä ajoin ennen lokakuun valtuustoseminaaria ja voisimme käydä siellä niistä yhdessä keskustelua ennen vastineiden varsinaista valtuustokäsittelyä. Uskoisin, että tämä parantaisi arviointikertomuksen havaintojen hyödyntämistä ja helpottaisi myös seuraavan arviointikertomuksen laatimista.

Arviointikertomuksen laatiminen on tarkastuslautakunnan jäsenille suurehko urakka. Olemme ponnistelleet arviointikertomuksen laadun parantamiseksi ja saaneet siihen myös ulkopuolista konsultaatiota. Tätä on tavoite lisätä jonkin verran tämän vuoden arviointikertomuksen työstämisen apuna.

Vuoden 2022 aikana uudistettiin yhteistyönä uusi kaupunkistrategia ohjaamaan Järvenpään kaupungin toimintaa. Kaupunkistrategian osana hyväksyttiin myös visio, missio, arvot ja strategiset painopisteet.

Vielä vuoden 2022 osalta tarkastuslautakunta on arvioinut kaupungin toimintaa alun perin vuonna 2018 valtuustossa hyväksyttyjen ja sittemmin vuonna 2019 päivitettyjen vision ja tulevaisuuskuvien pohjalta. Sitovia toiminnallisten tavoitteiden tavoiteaikatauluja on korjattu valtuuston päätöksillä kahdesti, vuonna 2020 ja 2021. Näistä strategisista tavoitteista 68 % on toteutunut tai etenemässä aikataulussa, 28 % oli jäljessä aikataulusta ja 4 % ei toteutunut.

Arviointikertomuksessa on tällä kertaa 17 suositusta, 1 kysymys, sekä 5 johtopäätöstä/huomiota. Näistä 2 nostoa.

Keskeisten konserninhallintoon liittyvä Konserniohje on jäänyt ajastaan jälkeen. Tarkastuslautakunta suositteli viime vuoden arviointikertomuksessa ohjekokonaisuuden ajantasaistamista. Myös tilintarkastaja oli kiinnittänyt viime vuoden tilintarkastuksessa asiaan huomiota ja laatinut aiheesta kaupunginhallitukselle varsin poikkeuksellisen tilintarkastuspöytäkirjan. Kaupunginhallitus on arviointikertomuksen vastineessaan todennut seuraavaa: ”Tavoite on saada asiakirjat valmiiksi syksyn 2022 aikana ja päätettäväksi viimeistään vuoden 2023 alussa.”. Tämä ei ole kuitenkaan toteutunut.

Sekä kaupungin että kaupunkikonsernin vuoden 2022 tilinpäätökset olivat merkittävästi alijäämäisiä ja taseeseen kertynyt ylijäämä on kutistunut samaan aikaan velkaantuminen kasvanut. Kuntalain mukaiset kunnan arviointimenettelyn kriisikuntakriteerit eivät kuitenkaan Järvenpään osalta täyty siten, että ne johtaisivat arviointimenettelyyn. Talouden tasapainotustoimia on edelleen jatkettava taseen vahvistamiseksi ja velkaantumisen taittamiseksi. Pitkään jatkunut sinnittely omaisuutta myymällä ei näitä ratkaise. Myöskään veronkorotukset eivät kuulosta oikealta ratkaisuilta ihmisten sinnitellessä nousevien hintojen ja korkojen kanssa.

Haluan kiittää arviointikohteiden edustajia – kaupungin konsernipalveluiden sekä palvelualueiden viranhaltijoita ja työntekijöitä, luottamushenkilöitä, tarkastuslautakunnan sihteeriä, tilintarkastajaa ja sisäistä tarkastajaa mutkattomasta, hyvähenkisestä ja hyvin ammattimaisesta yhteistyöstä.

Oikein hyvää kesää!"

Puheenvuoro on valtuutettu Vesa Müllerin kokouksessa 12.6.2023 esittämä.