Mielipide: Jokaisella eurolla enemmän

16.5.2023

Kuvassa Willem van Schevikhoven, kokoomuksen aluevaltuutettu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä teki aloitteestani 28.4.2022 valtuustoaloitteen yksikkökustannusten laskennasta ja tuotantokustannusten avaamisesta. Yksikkökustannus, joka on alkutuntumaltaan varsin talousorientoitunut ja yritysmaailmasta tuttu tapa lähestyä toimintaa, on tietoon perustuvan päätöksenteon ja yhden hyvinvointieuron vaikuttavuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Aloitteen, joka sai valtuustossa runsaasti allekirjoituksia, tavoite oli aloittaa keskeisimpien palvelutuotteiden yksikkökustannusten laskenta heti hyvinvointialueen operatiivisesta käynnistämisestä lähtien. 

Meidän päättäjien tulee tietää mitä esimerkiksi lääkärikäynti, reseptin uusiminen tai kotihoidon käynti tyypillisesti kustantaa. Palveluiden yksikkökustannusten kautta voimme paneutua hyvinvointialueen toiminnan tehokkuuteen, vertaamalla sitä muihin hyvinvointialueisiin ja yksityisen tarjoaman ostopalvelun kustannuksiin, sekä seurata miten kustannuksemme kehittyvät ja mikä niihin vaikuttaa. 

Talousorientoitunut lähestyminen on kustannustehokkuuden ohella myös laadun ja vaikuttavuuden parantamista. Jokaisen tapahtuman kustannus pyritään minimoimaan, mutta ei siksi että rahaa jäisi enemmän, vaan siksi että sitä voidaan käyttää kansalaisten hyväksi vaikuttavammin. Hyvinvointialueen saama raha on ennalta meille määrätty, eli voimme ainoastaan päättää kuinka saamamme rahan käytämme. 

Yksikkökustannusten riittävä tunteminen mahdollistaa myös tehokkaan palvelusetelimallin, joka tarjoaa alueelle tärkeää kapasiteettijoustoa ja terveen monituottajamallin. Omat kustannukset tuntemalla tulemme samalla määritelleeksi optimihinnan, jolla palvelua voidaan ostaa ulkopuolelta yksityiseltä sektorilta. Mitä suuremmassa mittakaavassa tarjoamme palvelusetelivaihtoehtoa, sitä paremmin yksityinen sektori kirittää julkista asiakkaan äänestäessä lompakollaan. 

Yhdellä veroeurolla siis kannattaa pyrkiä saamaan mahdollisimman paljon hyvinvointia. Kun tunnistetaan missä kohtaa palveluissa on tehostamisen varaa ja ryhdytään toimeen, voidaan jäljelle jäävä – aiemmin tavallaan tehottomuuden tai raskaan toimintamallin takia hukkaan heitetty raha – käyttää esimerkiksi ennaltaehkäiseviin palveluihin tai palveluverkon kapasiteettiin. 

Willem van Schevikhoven 

Kirjoittaja on kokoomuksen aluevaltuutettu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella 


Mielipidekirjoitus on julkaistu Uudenmaan Kokoomuksen sivulla 16.5.2023