Mielipide: Hyvinvointipysäkki ohitettava

17.3.2023

Kansanedustaja Antti Rinne esitteli 9.3. yhden SDP:n tulevan vaalikauden tavoitteista. Tavoitteena heillä on hyvinvointipysäkki eli aikuisneuvola, joka tarjoaisi koko suomalaiselle aikuisväestölle terveystarkastukset 2-5 vuoden välein. Miksi ihmeessä lääketieteen professorit ja potilastyötä tekevät perusterveydenhuollon lääkärit ovat ihmeissään ja vastustavat asiaa?  Puolue perustaa näkemyksensä konsulttiyhtiön tekemiin laskelmiin, eikä lääketieteelliseen tutkimukseen. Lääketieteellisten tutkimusten mukaan yleisistä terveystarkastuksien hyödyistä ei ole tieteellistä näyttöä. Lisäksi puolueen tekemien omien laskelmien mukaan idean toteuttamiseen tarvitaan 1100–1400 uutta hoitajaa ja 670–830 lääkäriä. Nämä ovat suuria lukuja jo aiemmin todetun perusterveydenhuollon 1000 lääkärin vajeen päälle.

Ajatus ei ole toki huono, sillä sairauksien ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää. Näin laajat terveystarkastukset eivät ole kuitenkaan mahdollisia, ellei terveydenhuollossa ole käytössä rajattomat resurssit. Näin ei valitettavasti kuitenkaan ole. SDP:n hintalappu aikuisneuvolalle on jopa 116-305 milj.€ vuodessa. Nykyisessä taloustilanteessa, missä hyvinvointialueemme budjetti on alijäämäinen, tuntuu tämä suunnitelma hyvin kaukaiselta. Lisäksi hyvinvointialueellamme on useita lääkäreiden ja hoitajien vakansseja täyttämättä. Alueemme asukkaat kokevat tällä hetkellä ongelmalliseksi hoitoon pääsyn ja hyvinvointialueellamme on suuria haasteita järjestää edes nykyiset lakisääteiset toiminnat. Esimerkiksi lasten ja nuorten lakisääteisiä terveystarkastuksia neuvoloissa ja kouluissa on jäänyt tekemättä. Nyt esitetyssä mallissa lääkäreiden ja hoitajien aikaa menisi entistä enemmän terveiden tai ainakin oireettomien ihmisten tapaamiseen, samalla kun ammattilaisia ei ole riittävästi sairaiden hoitoon.

Toivomme, että tulevat eduskuntavaalit eivät aiheuta turhia ja epärealistia ehdotuksia vaan keskitymme oleelliseen. Miten pystymme järjestämään alueemme asukkaille hyvää, laadukasta ja tutkittuun tietoon perustuvia hoitoja ja seulontoja. Ei lisätä perusterveydenhuollon lääkäreiden ja hoitajien työtaakkaa entisestään, vaan annetaan heidän keskittyä oleelliseen. Annetaan lääketieteen asiantuntijoiden suunnitella tutkittuun tietoon perustuvat seulonnat, jotka ovat myös realistista toteuttaa. Sairauksien ennaltaehkäisy on kuitenkin tärkeää. Keusote tarjoaa tällä hetkellä mahdollisuuden sähköiseen terveystarkastukseen. Voimme kaikki omalla kohdallamme miettiä, miten voimme itse parantaa terveyttämme ja ehkäistä sairauksia ilman koko aikuisväestölle suunnattuja terveystarkastuksia.


Sari Silventoinen, erikoislääkäri, aluevaltuutettu K-U (Kok.)

Mia Rundgren, erikoislääkäri, aluevaltuutettu K-U (Kok.) 

*Kirjoitus julkaistu Keski-Uusimaassa 15.3.2023