Ryhmäpuheenvuoro: Hyvinvointikertomus 2022

21.3.2023

Seán McLoughlin, kaupunginvaltuutettu ja hyvinvointilautakunnan pj.

"Kokonaiskuva järvenpääläisten hyvinvoinnista on positiivinen. Suurin osa järvenpääläisistä kaikissa ikäluokissa voi hyvin, ja esimerkiksi lasten ja nuorten harrastuneisuus on korkealla tasolla. Hyvinvointikertomuksen mukaan suurin osa aikuisista kokee elämänsä turvalliseksi ja on tyytyväinen asuinalueensa olosuhteisiin. Aikuisten mielen hyvinvointi vaikuttaa myös olevan hyvällä tasolla. Koronarajoitusten purkaminen on mahdollistanut myös taide- ja kulttuurielämyksiä kokeneiden määrän kasvua. Positiivisista keskiarvioista huolimatta korjattavaa sekä huolestuttavia kehityskulkuja kuitenkin riittää. 

Kokoomuksen valtuustoryhmä kantaa erityistä huolta nuorten hyvinvoinnin heikentymisestä. Esimerkiksi kasvavat mielialaongelmat ja ahdistuneisuus nuorten keskuudessa ovat osoitus oppilashuollon sekä nuorten mielenterveyspalveluiden riittävän resursoinnin tärkeydestä. Myös esimerkiksi nuorten yksinäisyyden sekä seksuaalisen häirinnän kokemukset ovat valitettavasti lisääntymässä. On ollut myös vaikea välttyä uutisoinnilta, joka kertoo nuorten häiriökäyttäytymisen ja väkivaltaisuuden lisääntymisestä. Esimerkiksi Itä-Uudenmaan Poliisi kertoo alueellaan tietoon tulleiden pahoinpitelyjen määrän kasvaneen viime vuonna yli 25% edelliseen vuoteen nähden. Tapauksista ennätysmäärä on ollut alle 15-vuotiaiden tekemiä.

Nuorten kokemien haasteiden kirjo on moninainen. Vaikka valtaosa nuorista voi selkeästi edelleen hyvin, on kuilu hyvinvoivien ja muiden välillä kasvamassa. Kaikki mahdolliset keinot on valjastettava nuorten tulevaisuutta ja hyvinvointia sekä koettua turvallisuutta uhkaavien ilmiöiden kitkemiseksi. Hyvinvointikertomuksen sisältämä THL:n luoma TEA-viisari osoittaa perusopetuksen olevan alue, jossa Järvenpäällä on terveyden edistämisen aktiivisuuden osalta parannettavaa. Yhteistyön hyvinvointialueen kanssa on oltava saumatonta ja tehokasta, jotta esimerkiksi mielenterveys- ja oppilashuoltopalvelut vastaisivat mahdollisimman hyvin tarpeisiinsa. Nuorisopalveluiden arvokasta työtä on tuettava.

Lopuksi haluamme peräänkuuluttaa terveyden ja hyvinvoinnin seurannan mittareiden pitkäjänteisyyttä. On tärkeää, että hyvinvointikertomuksen avainmittareista pidetään jatkossakin kiinni, jotta arvokasta vertailudataa saadaan pidemmältäkin aikaväliltä. Jos emme tiedä, mistä tulemme, emme myöskään tiedä minne olemme menossa. Kiitos hyvinvointikertomuksen laatineille sekä kaikille järvenpääläisten hyvinvoinnin eteen työtä tekeville viranhaltijoille."

Puheenvuoro on valtuutettu Seán McLoughlinin kokouksessa 20.3.2023 esittämä.