Kuntavaaliohjelma 2021

Kokoomus haluaa kehittää kotikaupunkia suurella sydämellä. Meille on tärkeää luoda hyvinvointia kaikenikäisille kuntalaisille, erilaisille perheille ja huolehtia palveluiden laadukkaasta järjestämisestä. Haluamme vahvistaa yritysten toiminnan ja työpaikkojen luomisen edellytyksiä. Talouden hoitaminen vastuullisesti on erityisen lähellä sydäntämme. Pidämme hyvää huolta ympäristöstä ja luonnosta sekä arjen turvallisuuden luomisesta. 

Tehdään yhdessä Järvenpäästä kaikille hyvä paikka asua, harrastaa ja tehdä töitä!

1. Rakennamme parempaa arkea Sinulle

 • Eri-ikäisten kuntalaisten palvelut tulee järjestää laadukkaasti. Olipa kyseessä opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut, kirjasto, kulttuuripalvelut, ikäihmisten palvelut ja muut sosiaali- ja terveyspalvelut, on lähipalveluiden saatavuus varmistettava jatkossakin. Yhteistyö Keusoten kanssa vaatii jatkuvaa vuoropuhelua ja yhteistä kehitystyötä. 
 • Kaupungista tulee löytyä monipuolisia asumisen ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Pyrimme kaavoituksella ohjaamaan asunto- ja toimitilarakentamista sekä asuntojen kokojakaumaa. Riittävät parkkipaikka-alueet tulee turvata uusien alueiden rakentamisen yhteydessä. 
 • Elävä kaupunkikeskusta ja viihtyisät kaupunginosat luovat vetovoimaisen kaupungin. Turvallinen arki ja viihtyisä asuinympäristö ovat meille sydämen asia. Tuusulanjärvi, Rantapuisto, Vanhankylänniemi ja lähiluonto tarjoavat kaikille hyvinvointia. Liikuntaan ja harrastamiseen täytyy löytyä riittävästi mahdollisuuksia ja tiloja. Tehdään kaikkemme, että poliisiasema säilyy kaupungissa, katujen kunnossapito vastaa tarpeitamme ja että koulumatkat ovat lapsille turvallisia. 
 • Kehitetään joukkoliikennettä palvelemaan paremmin kuntalaisia ja yrityksiä. Suhtaudumme myönteisesti HSL-jäsenyyteen ikäihmiset huomioiden. Liityntäpysäköintialueiden riittävyydestä tulee huolehtia. 
 • Otetaan kaikki kaupungin toimijat tiiviiseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen. Vahvistetaan kuntalaisten mahdollisuutta aktiiviseen osallisuuteen ja yhteisöllisyyden luomiseen. Kulttuuritoimijat, vapaaehtoistyö, urheiluseurat sekä yhdistykset ovat meille arvokas voimavara.

2. Johdetaan taloutta vastuullisesti

 • Tasapainoinen talous ja velkaantumisen hallinta ovat lähtökohta talouden johtamiselle. 
 • Panostetaan realistiseen pitkän aikavälin suunnitelmaan velkaantumisen hallitsemiseksi. 
 • Tavoitteenamme on laskea kuntalaisten verotaakkaa taloustilanteen salliessa. 
 • Painotamme huolellista talouden ennakointia, seuraamista ja investointien kohdalla tarkkaa pohdintaa eri vaihtoehdoista. Pidämme tärkeänä digitalisaation hyödyntämisen selvittämistä tuomaan taloudellisempia ratkaisuja palveluihin. 
 • On kiinnitettävä erityistä huomiota talouden näkökulmasta koko kaupunkikonsernin tasoon. Omistusten arviointi, kiinteistöjen hoito ja omistajaohjauksen taso tulee olla kehittämisen painopisteinä. 
 • Keusoten kanssa tehtävä taloussuunnittelu ja seuranta vaatii tarkemman mallin kehittämistä.  Oikea-aikaisten palveluiden sekä ennaltaehkäisen työn merkitystä tulee painottaa suunnittelussa. 

3. Elinkeinoelämä vahvistaa Järvenpään elinvoimaa

 • Meidän Järvenpäämme on yrittäjämyönteinen ja elinvoimainen kaupunki, joka tarjoaa hyvät 
  edellytykset yrittämiselle ja kaikelle työn tekemiselle. Kehitetään mahdollisuuksia etätyöhön ja erilaisten toimitilojen luomiseen.
 • Omalta osaltamme haluamme kiinnittää erityistä huomiota toimitilojen rakentumiseen keskustaan ja 
  yritysten sijoittumisen mahdollistamiseen. Kaavojen suunnittelussa varataan riittävästi työpaikka- ja 
  yritysalueita eri puolelle kaupunkia.
 • Tavoittelemme kaikin mahdollisin keinoin suurempaa työpaikkaomavaraisuutta ja yhteisöverotuoton kasvamista.
 • Käydään vuoropuhelua alueen oppilaitosten ja yrittäjien kanssa, jotta koulutus kohtaisi paremmin 
  työelämän tarpeet.

4. Oppimisen ilo ja hyvät oppimisympäristöt kuuluvat kaikille

 • Kaikilla tulee olla turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa sekä toisella asteella. Varmistetaan myös riittävät henkilöstöresurssit, sopivat ryhmäkoot ja nykyaikaiset materiaalit sekä digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa. Opetuksen laadusta ei voi tinkiä. 
 • Varhaiskasvatuksen ja perheiden tarpeiden kohtaamiseen tulee kiinnittää huomiota. Vaihtoehtoisia lastenhoidon järjestämisen tapoja tulee olla kunnan järjestämän toiminnan lisäksi myös yksityinen varhaiskasvatus, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus sekä kotona tapahtuva hoito. 
 • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistamiseksi tulee kouluissa olla riittävästi opiskelijahuollon ammattilaisia. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen on kiinnitettävä tarpeeksi huomiota koko oppivelvollisuusajan. Puututaan varhaisessa vaiheessa syrjäytymiseen, kiusaamisen uhkaan, mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Tuki perheelle tulee järjestää kouluilla, matalan kynnyksen palveluissa ja yhteistyössä lastensuojelun kanssa. Perheet tarvitsevat tukiverkon, joka kannattelee silloin kun omat voimat eivät riitä. 
 • Oppia ikä kaikki, mahdollistetaan elinikäinen oppiminen Järvenpään opiston ja senioritoiminnan kautta.

Järvenpään Kokoomuksen kaikki ehdokkaat sitoutuvat kaupungin aktiiviseen kehittämiseen ja päätöksenteon asioihin perehtymiseen.

Sydämemme sykkii vahvasti Järvenpäälle!