Ehdokkaat

Järvenpään Kokoomuksen kaikki ehdokkaat sitoutuvat kaupungin aktiiviseen kehittämiseen ja päätöksenteon asioihin perehtymiseen. 

Sydämemme sykkii vahvasti Järvenpäälle! 

Päivi Christensen

Koulutyön päällikkö,
liikuntatieteiden maisteri

Olen Päivi Christensen 55 v., naimisissa ja neljän lapsen äiti. Koulutukseltani olen liikuntatieteiden maisteri. Tällä hetkellä toimin Koulutyön päällikkönä Ehkäisevän päihdetyön järjestössä, EHYT ry:ssä.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ovat minulle tärkeitä teemoja. Korona aika on lisännyt eriarvoisuutta lasten, nuorten ja perheiden välille. Nyt ja jatkossa on turvattava tuki lasten oppimisvajeelle ja mielen hyvinvoinnin edistämiseen.

Linkki ehdokastilille: https://www.facebook.com/paivi.christensen.5
Linkki työprofiliin: Christensen Päivi | EHYT ry

Ndiaga Faye 

Hitsaaja

Olen 45-vuotias järvenpääläinen. Työskentelen hitsaajana Mitsubishi Logistics -yrityksessä. Olen naimisissa, ja perheeseemme kuuluu kouluikäisiä lapsia. Vaikuttaminen elinympäristöni asioihin on aina kiinnostanut minua. Nykyisessä elämäntilanteessani minulla on mahdollisuus käyttää aikaa kotikuntani kehittämiseen, joten olen asettunut kokoomuksen kuntavaaliehdokkaaksi Järvenpäässä. 

Yksilönä haluan kantaa vastuuta koko yhteisömme hyvinvoinnista. Kaikki päätökseni pohjautuvat jo lapsena opittuihin, hyviin arvoihin. 

Pystyn käsittelemän asioita nopeasti ja löytämään ratkaisuja yhdessä muiden kanssa vaikeissakin tilanteissa. Vahvuuteni ovat avoimmuus ja erilaisuuden hyväksyminen. Olen rento, iloinen, energinen ja kärsivällinen. Tykkään keskustella.

Toivon, että saan mahdollisuuden vaikuttaa kotikuntani asukkaiden hyvinvointiin. 

Lupaan tehdä työtä kaikkien kotikuntamme asukkaiden hyvinvoinnin puolesta. Nykyisessä elämäntilanteessani voin käyttää aikaa yhteisten asioiden hoitoon ja kantaa vastuuta niistä.

Päätökseni pohjautuvat jo lapsuudessa oppimiini, hyviin arvoihin. Avoimuus ja erilaisuuden hyväksyminen ovat vahvuuksiani. Uskon, että vaikeissakin tilanteissa ratkaisut löytyvät kärsivällisellä keskustelulla. Haluan tuoda päätöksentekoon iloa ja energiaa.

Mona Geitel

Opiskelija, Järvenpään lukio

Olen Mona Geitel, 18-vuotias Järvenpään lukion abiturientti ja Pörssisäätiön lähettiläs! Puhun nuorille budjetoinnista ja sijoittamisesta, mutta tavoitteena olisi päästä vaikuttamaan näihin asioihin suuremmallakin mittakaavalla! Tärkeisiin teemoihin kestävän talouden lisäksi kuuluu hyvä mielenterveys ja liikuntamahdollisuudet lapsesta vaariin asti.

Johanna Heikkinen

Kouluttaja, KM luokanopettaja 
varhaiskasvatuksen opettaja

Hei! Olen Johanna Heikkinen, kasvatus- ja opetusalan ”moniottelija”. Koulutukseltani olen varhaiskasvatuksen opettaja, luokanopettaja (kasvatuspsykologia), teologi sekä sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyönohjaaja. Lisäksi parhaillaan viimeistelen erityisopettajan opintojani Helsingin yliopistolla sekä pian ilmestyvää esikoiskirjaani Ihme ilmiöt, ilmiölähtöinen oppiminen varhaiskasvatuksessa. Olen toiminut sekä varhaiskasvatuksessa muun muassa esiopettajana ja päiväkodin johtajana että perusopetuksessa opettajana. Lisäksi minulla on kokemusta lastensuojelun kriisi-interventiotyöstä. Tällä hetkellä työskentelen kouluttajana ammatillisessa täydennyskoulutuksessa.

Omat juureni ovat Pohjanmaalla, joka näkyy muun muassa elämänasenteessa ja arvomaailmassani. Minulle elämässä tärkeitä arvoja ovat yhteisöllisyys, tasavertaisuus, oikeudenmukaisuus ja lähimmäisen rakkaus. Pyrin lähestymään asioita positiivisen kautta realiteetteja unohtamatta. Järvenpäätä haluan olla kehittämässä terveys, turvallisuus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi edellä. Poliittisesti kestävien ratkaisujen pohjalla täytyy mielestäni olla sekä riittävä tietotaito että ymmärrys päätöksiin vaikuttavista tekijöistä.

Erkki Hylkilä

Olen diplomi-insinööri (talonrakennus), ikä 76 vuotta, kotoisin
Keski-Pohjanmaalta. Olen työskennellyt eri tehtävissä seuraavasti:
rakennesuunnittelu, rakennuttaminen, projektinjohto - kotimaassa ja etenkin vientiprojekteissa - sekä projektien kehittäminen. Toimin
1970-luvulla kehitysyhteistyötehtävissä Tansaniassa kolme vuotta ja sen jälkeen vuoden konsulttitehtävässä Saudi-Arabiassa. Myöhemmin toimin projektiviennissä Neuvostoliittoon ja Venäjälle toistakymmentä vuotta.

Järvenpäällä, jossa voin kävellä joka paikkaan, on hyvin myönteinen
imago - olen itse kokenut sen todeksi. Sillä on kaikki mahdollisuudet kehittyä entistä suuremmaksi ja paremmaksi kaupungiksi - kaikille, nuorista vanhoihin - ja tähän pyrin. Siihen tarvitaan osaavia toimijoita ja päättäjiä, jotka toimivat yhteisöllisyyden hengessä. Yhteisöllisyys, jonka keskeisiä teemoja ovat luottamus, sitoutuminen, motivaatio ja läheisyys, on minulle tärkeää.

E-mail: erkki.hylkila@gmail.com

James
Edorisiagbon

Yrittäjä
toimintaterapeutti (YAMK)

Olen 38-vuotias toimintaterapeutti, yrittäjä ja ammatillisen opettajakoulutuksen opiskelija. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kaksi lasta. Työskentelen perheiden ja nuorten tuki- ja kuntoutuspalveluissa sekä yrittäjänä. Tavoitteeni ovat nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi. Tärkeintä minulle on, että tulevaisuudessa Järvenpää voisi olla edelleen paikka, jossa kaikki taustasta ja eroista riippumatta voivat elää, kasvaa ja olla omia itsejään.

Pekka Hippi

Eläkeläinen (kaupunginsihteeri)
Hallintonotaari, Sosionomi Tampereen yliopisto

Työskentelin yli 35 vuotta Järvenpään kaupungin palveluksessa hallinnon ja talouden johtavissa tehtävissä virkamiehenä ja viimeiset 10 vuotta kaupunginsihteerinä.

Mottoni: Pitkä työkokemus virkamiehenä kunnallishallinnossa on osoittanut, että kokemusta ei voi korvata mutta ei myöskään pelkkä aate riitä vaan työskentelyyn tarvitaan lisäksi vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Jussi Koskivainio

LVI-projektipäällikkö

Olen Jussi Koskivainio, 37-vuotias LVI-projektipäällikkö. Minulle tärkeitä asioita ovat peruskoulutus, turvallinen ympäristö sekä hyvien peruspalveluiden turvaaminen.

Pidetään yhdessä huolta, että Järvenpää pysyy tulevaisuudessakin elinvoimaisena ja houkuttelevana paikkana yrittää ja asua.

Rita Kostama 

Yrittäjä, tradenomi (AMK) 
Kaupunginhallituksen vj.

Olen Rita Kostama, 42-vuotias sisukas ja empaattinen yrittäjä, puoliso ja kahden lapsen äiti. Onnekkaana ja kiitollisena olen suurella sydämellä monessa mukana. Olen vuoden pakolaisnainen 2016, kotoutumisasiantuntija, Järvenpään kaupunginvaltuutettu, kirkkovaltuutettu ja HOK-elannon edustajiston jäsen.

https://www.facebook.com/KostamaRita
https://www.instagram.com/ritakostama/?hl=fi

Eivor Kotilainen

eläkeläinen (toimistonhoitaja)
kansa- ja kansalaiskoulu

  • Omatoimisuus ja yrittäminen - kannustetaan sitä.
  • Inhimillisen elämän puolesta - tasapuolisesti.
  • Oikeudet ja velvollisuudet kulkevat käsikädessä.

https://facebook.com/EivorEhdokas2021

Henri Kontkin

Hankesuunnittelija, maisteriopiskelija, Helsingin yliopisto

Olen Henri Kontkin, 23, hankesuunnittelija ja maisteriopiskelija Helsingin yliopistossa.

Tulevaisuuden Järvenpää katsoo rohkeasti ylös- ja eteenpäin huomioiden kaikkia ikäryhmiä ja heidän tarpeitaan. Hyvä ja aktiivinen arki on täällä mahdollista jokaiselle. Haluan olla rohkeasti edistämässä houkuttelevuuttamme niin asuinpaikkana kuin yrityksen toimipaikkanakin – ja ennen kaikkea rakkaana kotina.

www.facebook.com/kontkinhenri
www.twitter.com/KontkinH

Esa Kukkonen

Liikuntapaikkamestari, 
merkonomi

Olen Esa Kukkonen, merkonomi, liikuntapaikkamestari ja harjoittelen eläkkeellä oloa. Harrastuksena vapaaehtoinen maanpuolustustyö, lento- ja jalkapallotuomarointi ja politiikka. Minua kiinnostaa liikunta ja varsinkin liikuntapaikat olen ollut järjestämässä n. 20:tä jalkapallon olosuhdetapahtumaa.

Tuleva valtuustokausi tulee taloudellisesti olemaan haastava ja kaikkia menolisäyksiä tulee harkita tarkkaan, että veroja ei tarvitsisi nostaa. Koulutuksen rahoituksesta ei kuitenkaan tule tinkiä. Lapsemme tarvitsevat kunnon eväät tulevaisuutensa rakentamiseen.

Kerkko Kämäräinen

Liiketoiminnan kehityspäällikkö, yrittäjä

Olen Kerkko Kämäräinen, 42-vuotias melkein paljasjalkainen järvenpääläinen. Työskentelen liiketoiminnan kehityspäällikkönä kansainvälisessä yrityksessä sekä sukupolvenvaihdoksen jälkeen olen luotsannut muutaman vuoden järvenpääläistä perheyritystä. Luottamustoimia on matkanvarrella ollut niin oppilaskunnan jäsenenestä aina talonyhtiön hallituksen jäseneen kuin nykyään hallituksen puheenjohtajaan. 

Järvenpään talous, paikallisten yrittäjien arki ja kuntalaisten viihtyvyys ovat sydäntä lähellä olevia teemoja, joiden eteen tulen tekemään hartiavoimin töitä.

Pekka Kärkkäinen

Historian monialayrittäjä

Olen Pekka Kärkkäinen, matkailu- ja historia-alanyrittäjä.

Mottoni: jos on ongelma, se ratkaistaan

FB @karkkaisenpekka

Tuomas Käyhkö

Datanomi, tietoliikenneasentaja,
AMK-opiskelija, taksikuski

Olen Tuomas Käyhkö 50 vuotias datanomi, tietoliikenneasentaja, AMK-opiskelija ja taksikuski.

Palvelut rahoitetaan nyt ja tulevaisuudessakin työllä ja yrittäjyydellä. Koulutukseni kautta näen myös Järvenpäässä paljon potentiaalia digitalisaatiossa. Kokemukseni entisenä yrittäjänä ja esimiehenä tuo minulle päättäjänä perspektiiviä nähdä asiat kokonaisvaltaisesti.

https://www.facebook.com/tuomas.kayhko.5
https://twitter.com/KayhkoTuomas

Toni Lätti


Seán McLoughlin

Opiskelija, Järvenpään lukio
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja

Olen Seán McLoughlin, 18-vuotias Järvenpään lukion abiturientti sekä kaupungin nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Asetuin ehdolle kaupunginvaltuustoon, koska Järvenpää tarvitsee rohkeasti tulevaisuuteen katsovaa päätöksentekoa. Teemojani ovat kaupungin talouden saattaminen kestävälle pohjalle, koulutuksen laadun turvaaminen sekä kaupunkilaisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. 

Seán McLoughlin | Facebook 

Ehdokassivuilleni: https://kuntavaalit.kokoomusnuoret.fi/ehdokkaat/mcloughlin-sean/

Vesa Müller

Henkilöstöjohtaja
Insinööri

Olen Vesa Müller ja ensikertaa kuntavaaliehdokkaana. Innolla mukana, sydämeni sykkii vahvasti Järvenpäälle. Meillä on hieno kaupunki, sen elinvoiman kasvattamisen ja oikeiden päätösten seurauksena tavoitteena on talouden tasapaino ja parempaa hyvinvointia. Olen mielelläni ehdokkaasi, vaikutetaan yhdessä Järvenpääläisten parhaaksi.

 "Veskuun voi luottaa"

https://twitter.com/MullerVesa
https://www.facebook.com/mullervesa

Iida Niva-Vesala

Opiskelija, palvelumyyjä


Jari Nordblom

Urheiluvalmentaja, yrittäjä

Olen Jari Nordblom, 36-vuotias syntyperäinen Järvenpääläinen. Ammatiltani olen urheiluvalmentaja, yrittäjä.

Toimin uimaliitossa paramaajoukkueen päävalmentajana, sekä pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa fysiikkavalmentajana. Työni koostuu kansainvälisten kenttien paralympia- ja olympiaurheilijoiden valmennuksesta, työskentelen myös kouluttajan tehtävissä. Seurasydämeni sykkii Järvenpääläisille lapsille ja nuorille, joiden valmennuksia olen kotikaupunkini uimahallissa vetänyt jo yli 15-vuoden ajan.

Oli kyse urheilusta, koulumaailmasta tai työelämästä, haluan keskittyä yhdenvertaisiin ja tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin.

Mika Nurmela

Ammattilentäjä
Ylioppilas, ammattilentäjän tutkinto Finnairin ilmailuopisto

Olen Mika Nurmela, 55 vuotias ammattilentäjä. Jään eläkkeelle 1.4.2021 alkaen. Olen toiminut lähes 33 vuotta lentäjänä Finnairilla, jo vuodesta 1988 alkaen. Kirjoitin ylioppilaaksi Sibeliuslukiosta 1984 ja sotilasarvoltani olen reservin kapteeni.

Luottamustehtäviäni: Järvenpään reserviupseerikerhon hallituksen jäsen, kahden taloyhtiön hallituksen jäsen, toisessa puheenjohtajana. Harrastan golfia, mökkeilyä ja musiikkia. Tavoitteeni:

  • Kaupungin talouden tasapainottaminen verotusta kiristämättä ja muuttovoittokuntana pysyminen.
  • Työpaikkojen ja asuntojen lisääminen Järvenpäässä, viheralueita unohtamatta.
  • Koulutukseen panostaminen - varhaiskasvatuksesta alkaen läpi koko kouluajan.
  • Turvallinen ympäristö lapsille ja nuorille - ”Neuvolasta nuoreksi aikuiseksi”.
  • Laadukkaat sote-palvelut kaiken ikäisille.
  • Kulttuurin ja taiteen edistäminen kulttuuriperinnealueella.

Facebook: Mika Tapani Nurmela
Email: mtnurmela@hotmail.com

Petri Ovaska

Yrityskehittäjä, kaupunginvaltuutettu

Olen 50-vuotias järvenpääläinen perheenisä ja työskentelen Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Keukessa yrityskehittäjänä. Ennen Keukeen siirtymistäni toimin Uudenmaan Yrittäjien järjestöpäällikkönä ja ammatillisena opettajana eri oppilaitoksissa.

Olen saanut mahdollisuuden toimia tällä valtuustokaudella kaupunginvaltuutettuna ja opetus- ja kasvatuslautakunnassa, sekä moninaisissa kaupungin luottamustoimissa aiemminkin.

Haluan olla jatkossakin tekemässä Järvenpäästä yhä paremman paikan asua, elää, tehdä työtä ja yrittää.

Facebook: https://www.facebook.com/ovaska.petri
Twitter: https://www.twitter.com/petriovaska
Instagram: https://www.instagram.com/petri_ovaska/

Hanna Partanen

Yrittäjä
TtM, laillisettu ravitsemusterapeutti

Olen Hanna Partanen, 42 vuotta, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti ja yrittäjä. 

Olen uudehko järvenpääläinen, mikroyrittäjä ja kokonaisvaltaisen terveyden puolesta puhuja. Tavoitteenani on mahdollistaa kuntalaisille monipuolisesti hyvinvointia ja sujuvaa arkea.

Helinä Perttu

Rehtori
kasvatustieteen maisteri
kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Tietoa ja päättäväisyyttä. Työni kaupunginhallituksen puheenjohtajana on luonut vankan pohjan aktiiviselle tekemiselle, laajoille yhteistyöverkostoille ja tietotaidon päätöksentekoon.  

Ison koulun rehtorina tiedän työni kautta miten järvenpääläisissä perheissä voidaan.  

Haluan olla mukana kehittämässä kaupungin ja Keusoten palveluita kaikenikäisille, tehdä vastuullista talouspolitiikkaa, huolehtia kotikaupunkini turvallisuudesta, viihtyisyydestä sekä luonnosta. Minulle on tärkeää, että mahdollistamme aktiivisen elinkeino -ja kulttuurielämän sekä huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista.  

https://twitter.com/helinaperttu 
https://instagram.com/helinaperttu 
https://facebook.com/helinaperttu

Suvi Pohjonen

Kansanedustajan avustaja
Filosofian maisteri
kaupunginvaltuutettu

Hei! Olen Suvi Pohjonen, 38-vuotias pikkulapsiperheen äiti ja kansanedustaja Ben Zyskowiczin avustaja Isokydöstä. Toimin tällä hetkellä 1. kauden kaupunginvaltuutettuna sekä opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsenenä. Olen myös valtuustoryhmämme varapuheenjohtaja. Työni on vasta alussa. 

Minulle läheisiä ja tärkeitä asioita, joiden edistämistä haluan jatkaa, ovat lapsiperheiden toimiva arki, joustavat lastenhoitomahdollisuudet, sujuva työmatkaliikenne sekä järkevä taloudenpito, joka lopulta luo pohjan kaikelle.

https://facebook.com/suvipohjonen/

Topi Rantala

Asiakasneuvoja
Merkonomi

Hei! Olen Topi Rantala 34-vuotias asiakasneuvoja, asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkonomi. Järvenpään tulevaisuudessa minulle on  tärkeää se että kaupunki on edelleen hyvä paikka elää ja kasvaa. Kaupungilla on vaikeat ajat ja säästöjä tällä hetkellä tarvitaan, jotta kaupunki on tulevaisuudessakin elinvoimainen ja hyvä paikka elää. 

Mia Rundgren

LL, erikoislääkäri

Olen 48-vuotias naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri. Työskentelen lääkärinä sekä julkisella puolella että ammatinharjoittajana yksityispuolella.

Minulla on laaja-alainen näkemys terveydenhuollon toiminnasta ja toimimattomuudesta. Perusterveydenhuolto on terveydenhuollon kivijalka ja se tulee saada kuntoon. Tärkeää on nopea hoidon tarpeen arvio ja oikea-aikaiset palvelut oikeassa paikassa. Terveydenhuollon työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön ja työviihtyvyys ovat tärkeitä.

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Varhaiskasvatuksen ja koulujen riittävät resurssit ja opetukseen soveltuvat tilat ovat edellytyksiä oppimiselle. Varhainen yksilöllinen tuki sitä tarvitseville on satsaus
tulevaisuuteen.

Liikunta- ja kulttuuripalvelut tukevat kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia. Hyvät ulkoilureitit, lähiluonto ja riittävät tilat eri lajien harrastamiseen ovat asioita, joita pidän tärkeänä.

Raha ei tule tyhjästä. Kaupungin houkuttelevuus asukkaille ja yrittäjille, sekä järkevä talouden hoito on kaiken perusta.

Olen aktiivinen ja yhteistyökykyinen ensikertalainen kuntavaaleissa. Olen jäkeläinen suurella sydämellä.

Peter Ruonakoski

Opiskelija

Olen Peter Ruonakoski, 19-vuotias järvenpääläinen opiskelija. Teemojani ovat vammaisten asioiden parantaminen, kulttuuripalveluiden turvaaminen ja ilmaston ja luonnon suojelu.

Kotisivu: https://www.peter-ruonakoski.com/
Instagram: https://www.instagram.com/peterruonakoski/

Riitta Saarnivuo

Senior Advisor
Tradenomi (tietotekniikka)

Olen Riitta Saarnivuo 45 vuotta, määrätietoinen ja ratkaisuhakuinen järvenpääläinen.

Tervetuloa tutustumaan ajatuksiini Faceen:
Riitta Saarnivuo | Facebook

Lasse Savolainen

Eläkeläinen,
koneinsinööri

Hei, olen Lasse Savolainen 74 vuotias paljasjalkainen järvenpääläinen koneinsinööri. Työskentelin noin 30 vuotta Keudan palveluksessa. Haluaisin panostaa nuorison hyvinvointiin sekä toisaalta kaikkien sodissamme mukana olleiden elinolojen parantamiseen.


Ville Sihvo

Yrittäjä, sähköinsinööri
Tekniikan tohtori

Olen Ville Sihvo, 39-vuotias sähköinsinööri, yrittäjä. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kaksi lasta. Tavoitteeni:

* Järvenpää tarvitsee lisää pk-yrityksiä ja yksityisen sektorin työpaikkoja. Näiden avulla talous saadaan kuntoon.

* Päätöksentekokulttuuria on kehitettävä (esim. kouluverkko). Asiat on selvitettävä tarkemmin valmisteluvaiheessa. Riskit ja kustannukset on arvioitava paremmin ja siihen on varattava riittävästi aikaa. 

Terttu Sihvola-Rauttu

Eläkeläinen, perheyrityksessä,
jäsen Jatsi Oy hallituksessa,
Opetus- ja kasvatuslautakunnan varajäsen,
Sykettä ja Sinfoniaa ry hallituksen varajäsen,
J:pään Seurakunta, kirkkovaltuusto, jäsen ja kirkkoneuvosto, varajäsen, srk:n strategiatyöryhmä

Terveys on suurin pääomamme. Siksi haluan hoitaa kehon kuntoa ja liikkua säännöllisesti mahdollisimman paljon sekä syödä terveellisesti. Hyötyliikunta ei maksa mitään ja sitä voimme kaikki
harrastaa. Puutarha- ja erilaiset pihatyöt ovat kesän sekä talven fyysistä mielen ja kehon hoitoa. Kuntosali ja kaarijumppa kuuluvat nykyisin ympärivuotiseen liikuntaani tukien muita kesä- ja talviliikuntalajeja. Liike on lääke!

Kaupunkiimme on synnytty ja täältä on muutettu tiuhaan tahtiin. Vaikka ovet ovat käyneet molempiin suuntiin, niin väkimäärä lisääntyy. Kaupunkiimme halutaan muuttaa ja täällä halutaan myös pysyä loppuun saakka On tärkeää kehittää kaupungin palveluja kaiken ikäisille. Eläkkeelle jääville on turvattava mahdollisuus liikkumiseen, kuntoiluun ja osallistumiseen omien voimavarojensa mukaan sekä taattava turvallinen asuminen. Varallisuus ja eriarvoisuus eivät saa olla esteenä. Eläkeläisten kuntosetelit käyttöön! Kaupungissamme on monenlaisia arjen ihmeitä ja niitä tulee vaalia luodaksemme ympärillemme hyvää oloa!

Sari Sillanmäki-Kuokkanen

KM, erityisluokanopettaja

Olen 49-vuotias KM ja erityisluokanopettaja. Perheessäni on mies, kolme lasta ja eläimiä. Harrastan mm. liikuntaa, lukemista, mökkeilyä ja matkustelua. Olin Mäntsälän kunnanvaltuustossa, Sote-lautakunnassa ja Sote-kuntayhtymävaltuustossa vuosina 2017-2020 ennen muuttoamme. Järvenpäähän meidät sai muuttamaan uusi asunto lähellä järveä ja kulttuurimaisemia, hyvät harrastusmahdollisuudet, liikenneyhteydet ja palvelut.

Välittävä ja vastuullinen sydämeni on oikealla. Haluan, että Järvenpää pysyy jatkossakin houkuttelevana asuinpaikkana. Lupaan toimia kaikenikäisten kaupunkilaisten hyvinvoinnin säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. Järvenpään Kokoomuksen kuntavaaliohjelmassa on kiteytetty kaikki oleelliset tavoitteeni. Lapsiperheiden hyvinvointi ja laadukas opetus ovat minulle tärkeitä asioita.

https://www.facebook.com/Kuntavaaliehdokas-Sari-Sillanmäki-Kuokkanen-439401643057620/

Teemu Sillsten

Turvallisuusvalvoja

Olen Teemu Sillsten, 28-vuotias kokoomusnuori Järvenpäästä. Työskentelen tällä hetkellä Flinno Oy:lla. Teemme töitä terveydenhuollolle.

Uskon, että elämässä vie eteenpäin intohimo sekä halu oppia ja kehittyä. Nämä ominaisuudet ohjaavat minua nyt ja tulevaisuudessa. Tahdon olla mukana kasvattamassa lasten ja nuorten harrastus mahdollisuuksia ja viemässä ikäihmisten terveyden ja hyvinvointia eteenpäin ja emmekä saa unohtaa Suomen luontoa, joka on uusiutuva luonnonvara, mutta metsä ei pysty kasvamaan niin nopeesti kun olis tarvetta. 

Tällä hetkellä toimin 12-14 vuotiaiden partiolaisten ryhmänjohtajana partiossa. Olen toiminut Suomen sijaiskotinuorten johtokunnassa ja partiossa lippukunnan hallituksessa.

Mielestäni meidän Kokoomusnuorissa pitäisi entistä rohkeammin tuoda esille taloudellisesti kestäviä ajatuksia ja ratkaisuja. Meidän tulee puhua äänekkäämmin niin ydinvoimasta kuin ammattiyhdistysliikkeen verollepanosta. Vapaus ja vastuu, isänmaallisuus, mahdollisuuksien tasa-arvo – näitä ydinarvoja. 

Eija Somervuori

KTM, teol.yo, Helsingin yliopisto

Sami Styrman

Myymäläpäällikkö
Tradenomi

Olen Sami Styrman, 29-vuotias, myymäläpäällikkö ja yrittäjä. Koulutukseltani olen Tradenomi.

Minulle tärkeitä arvoja ovat vapaus, vastuu sekä yhteisöllisyys. Hommat muuttuvat paremmaksi yhteistyöllä ja puhumalla, ei taistelemalla. Järvenpää on tehty meitä varten.

Teemu Tietäväinen

Manager, Data and Analytics Solutions
Datanomi


Jouni
Toivanen

Yrittäjä
Ruoka-alan ammattilainen
Innovaattori

Moikka! Olen Jouni Toivanen, 46 vuotias, reipas, positiivinen ja luova yrittäjähenkinen maailmankansalainen. Tärkeimpinä asioina
maailman hyvinvointiin, pidän kestävän kehityksen toteuttamista ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti. Järvenpää voi paikallisesti vastata muutoksesta parempaan yhteiskuntaan.

Ruoka-alan ammattilaisena minulle luonnollisin keino vaikuttaa on jokapäiväinen ravinto. Maukkaampaa ja terveellisempää kouluruokaa, lähiruokaa paikallisilta toimijoilta tai ainakin
Suomesta, ravintola- ja ruokakulttuurin arvostuksen lisääminen, eläkeläisten ja vähävaraisten monipuolisen ravinnon saanti sekä luontoyhteyden vahvistaminen myös ruokaan liittyen olisivat
mun juttuja.

Tärkeänä pidän myös tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä, joka luo kaikille mahdollisuuden elää turvallisesti, inhimillisesti, tasapuolisesti ja viihtyisästi taustaan, ikään tai sukupuoleen katsomatta.
”Vastuu luo vapautta ja vapaus luo onnellisuutta. Se mahdollistaa uusien ratkaisumallien löytämisen parhaalla mahdollisella tavalla, kaikkia ja kaikkea kunnioittaen.”

info@jounitoivanen.com
www.jounitoivanen.com


Reijo Artturi Turtiainen

FM

Maisterina toteaisin, että enemmän valmiita tutkintoja korkeakouluihin, ei ajanvieteopintoja. Lisäksi opinnoistani se, että Suomen kulttuurielämää tulisi kääntää enemmän oikealle. Omakotirakentamisesta pitäisi pitää kiinni Järvenpäässä, kaavoituksen ja maaostojen avulla.

Willem Van Schevikhoven

Yrittäjä, kaupunginhallituksen jäsen

Olen 34-vuotias yrittäjä, kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, sekä valtuustoryhmämme puheenjohtaja, ja pyrin toiselle kaudelle Järvenpään Kaupunginvaltuustoon – rakentamaan taloudellisesti kestävää ja arjessa toimivaa Järvenpäätä.

Toimin kunnallispolitiikan lisäksi Uudenmaan Yrittäjien varapuheenjohtajana ja Suomen Yrittäjien liittovaltuutettuna, ja olen toiminut lisäksi mm. Järvenpään Reserviupseerikerhon varapuheenjohtajana, Uudenmaan Reserviupseeripiirin nuorisoupseerina sekä Järvenpään Nuorkauppakamarissa. 

Kunnallispolitiikassa ja elämänarvoissani sydäntäni lähinnä on kestävä ja terve talous, yritysten ja työpaikkojen toimintaedellytykset, sekä työmatka-autoilijan puolesta puhuminen.

Antti Vesala

Toiminnanjohtaja
Filosofian maisteri

Olen Antti Vesala ja työskentelen tällä hetkellä kokoomuslaisen Ajatuspaja Toivon toiminnanjohtajana. Aiemmin olen ollut mm. puolueen ohjelmapäällikkö ja eduskuntaryhmän talouspoliittinen sihteeri. Haluan kehittää Järvenpäätä yhä elivoimaisemmaksi ja houkuttelevammaksi Keski-Uudenmaan ykköskaupungiksi.

Tatu Viitala

Yrittäjä

Olen Tatu Viitala 47-vuotias yrittäjä ja perheenisä Järvenpäästä. 

Tulevat vuodet ovat myös Järvenpäälle taloudellisesti haastavia ja olen valmis antamaan koko ammattitaitoni ja kokemukseni Järvenpääläisten käyttöön, jotta voimme taata myös tuleville sukupolville turvallisen ja hyvinvoivan kaupungin. Kun saamme kasvatettua hallitusti Järvenpään lapsiperheiden määrä vaikuttaa se kaikkiin kuntalaisiin. Saamme työssäkäyviä asukkaita ja takaamme silloin myös hyvät verotulot kaupungille. Kaupungin asukkaiden palveluntarve kasvaa ja sitä myöten saamme alueelle myös uusia yrityksiä ja palveluita. Kun Svengin alue saadaan kunnolla käyntiin on kaupunkiimme tulossa myös paljon lisää työpaikkoja.

Keijo Walve

Eläkeläinen


Lars-Erik Wilskman

Eläkeläinen
VTM

Olen Lars-Erik Wilskman eläkeläinen VTM. Vapaamielinen konservatiivi, joka hoitaisi kaupungin asioita ikäihmisten näkökulmasta.

Tiia Östberg

Tuotepäällikkö, Tradenomi
Puheenjohtaja, Järvenpään Kokoomus ry

Olen 42-vuotias, kuluvan kauden varavaltuutettu. Olen ollut viimeiset kaksi vuotta opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsenenä. Työskentelen yksityisellä sektorilla ja olen lähtöisin yrittäjäperheestä. Teen kaiken suurella sydämellä. Näin olen toiminut muun muassa politiikassa, kahden lukioikäisen pojan äitinä, työelämässä ja vanhempainyhdistyksissä. Samalla sydämeni ja aatteeni ovat oikealla, koska arvostan yksilön vapautta päättää omista asioistaan kantaen samalla vastuuta läheisistään ja yhteiskunnasta. Yritykset tuovat toimeentuloa ja veroja luoden näin yhteiskuntaan vaurautta ja hyvinvointia.

Kiinnostaako ehdokkuus?
Vielä ehdit mukaan!

Ota yhteyttä:
Tiia Östberg, puheenjohtaja
puh. 045 279 4748, Tiia.ostberg(at)gmail.com